The Association of Romanian Electrical Electronics Engineers

(Asociaţia Inginerilor Electricieni şi Electronişti din Romānia)

Short name: AIEER

Romanian fiscal code (CIF): 18450210 (din 06-03-2006)

Authorization: 154/PJ/2005;80-6/2815

Address: Spl. Independenţei 313, EB 233, Sector 6, cod 060042

Tel/Fax: (021) 4029144

E-mail: aieer@elth.pub.ro

IBAN (RON): RO34BSEA0050000000429080        
Emporiki Bank Romania, sucursala Piaţa Alba Iulia, Bucureşti.

IBAN (EURO): RO51BSEA0050000000431005         
Emporiki Bank Romania, sucursala Piaţa Alba Iulia, Bucureşti.