Redirecţionează 2%
din impozitul pe veniturile (salariale) realizate în anul 2017
- termen depunere formular 25 mai 2018

Sistemul "2%" permite contribuabililor persoane fizice să (re)direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor.

Prin depunerea declaraţiei de venituri din salarii puteţi susţine activitatea AIEER - Asociaţia Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România,  redirecţionând cei 2%.

Obs: Nu este necesar să intraţi în posesia fişei (adeverinţei) fiscale personale privind veniturile salariale pentru anul fiscal 2018 (de la serviciul personal) !!!

Sunteţi angajat şi doriţi să direcţionaţi către AIEER 2% din impozitul dvs ?

 1. Descărcaţi de aici formularul 230
  (Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual (aprobat prin OPANAF 3695/27.12.2016 - publicat Ón data de 17.01.2017, actualizat Ón data de 07.03.2017 ))

  !!! Atentie, formularul se deschide cu Adobe Acrobat sise completeaza electronic si este diferit de cel din anii trecuti !!!
 2. Completaţi-l electronic cu datele contribuaabilului, validat-l si apoi printati-l, în două exemplare (dintre care unul rămâne la D-voastră (contribuabil)): cap. I , II.2 şi semnătura contribuabil stânga jos (nu şi data, ea va fi completată de organul fiscal la depunere). Nu este necesara completarea casuţei Suma (lei) şi nici ataşarea de copii ale fişelor fiscale ale angajatului.
 3. Atentie ca la cap. II.2 , punctul 2 sa fie bifat, iar campurile de mai jos sa contina:
  • Denumire entitate nonprofit: AIEER - Asociaţia Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România
  • Codul de identificare fiscala: 18450210
  • Contul bancar al organizatiei (IBAN): 
  RO34BSEA0050000000429080
 4. Depuneţi
 • cererea în original

  direct la registratura (ghişeul) organului fiscal în a cărui rază teritorială D-voastră (contribuabilul) aveţi adresa de domiciliul (sau unde D-voatra locuiti efectiv) sau la oficiul poştal, prin scrisoare către Administraţia Fiscală de care aparţineţi
   

Nu uitaţi: termenul de depunere este luni, 25 mai 2018.
~ Precizare: deoarece data limită este o zi de vineri, iar ultimele zile de depunere la ghişeu generează cozi lungi de aşteptare, vă rugăm să luaţi în vedere, în cazul în care nu doriţi să-l transmiteţi prin poştă, depunerea formularului din timp ~

Vă mulţumim !!!